Pro koho jsme

Kdy oslovit SVP a s čím Vám můžeme pomoci?

    Nejprve je důležité odlišit běžné zlobení, které se v určité míře týká všech dětí, od skutečných výchovných problémů (poruch chování). Zatímco běžné zlobení patří k přirozenému psychickému vývoji dítěte, které tak testuje hranice, aby se později dokázalo lépe orientovat ve světě, představují výchovné problémy dlouhodobou zátěž pro všechny zúčastněné, narušují rodinnou integritu a mají negativní vliv na mezilidské vztahy. S ohledem na osobnostní vývoj dítěte narušují proces socializace a nepříznivě formují jeho "sebeobraz". Při přehlížení "prvotních signálů" tak mohou celkově představovat bariéru v životní perspektivě dítěte.

 

Problémy, které možná u svého dítěte vnímáte.JPG

   

    Pokud se některé z uvedených projevů nápadně podobají vaší situaci, je třeba zvážit pomoc odborníka. Obecně lze říci, že rodičům doporučujeme najít v sobě odvahu a požádat o pomoc, jakmile zaznamenáte první projevy dítěte, které se vymykají očekávání jeho okolí a které nejsou zvládnutelné vlastními silami a běžnými, zažitými výchovnými prostředky ... přičemž platí pravidlo "čím dříve, tím lépe".