Středisko výchovné péče Návrat působí od roku 1995, kdy bylo zřízeno, v oblasti prevence u dětí a mládeže s projevy rizikového chování. Za současnou podobou střediska stojí dlouholetá působnost dvou původně samostatných pracovišť Domino a Návrat