Dětská skupinka SVP Návrat

Dětská skupina je novou ambulantní službu určenou dětem, jejichž problémy se nějakým způsobem promítají do kvality jejich sociálních vztahů. Smyslem skupiny je dětem zprostředkovat zkušenost, která jim pomůže změnit např. nežádoucí chování a zároveň by skupina měla být zdrojem podpory pro bezproblémové „fungování“ mimo její rámec. Setkání budou mít strukturovaný program. 
 
První běh skupinových setkání bude určený dětem 1. stupně ZŠ s projevy ADHD, tzn. pro děti s kolísavou pozorností, zapomínající, obtížně se orientující ve vztazích s vrstevníky, pro děti nerespektující hranice druhých apod. Nabídka skupinky platí pouze pro klienty SVP a její kapacita je aktuálně omezená na 8-9 dětí. Skupinová setkání povedou pracovníci ambulance. 

 

Skupinka bude probíhat v rámci prvního školního pololetí v 10ti setkáních. Jednotlivá setkání jsou tématická a vedle zmíněných témat se v průběhu celého programu budeme věnovat rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností, budeme se učit rozpoznávat hranice svoje i ostatních, jak být dobrou součástí kolektivu, jak sdílet svoje pocity a myšlenky, jak umět dodržovat pravidla, spolupracovat a další. Budeme společně diskutovat, hrát hry, předvádět situace, malovat, tancovat, cvičit a relaxovat. V rámci programu proběhnou i dvě skupinové schůzky s rodiči.