Dětská skupinka SVP Návrat

SKUPINKA V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROBÍHÁ.
 
Dětská skupina je ambulantní službu určenou dětem, jejichž problémy se nějakým způsobem promítají do kvality jejich sociálních vztahů. Smyslem skupiny je dětem zprostředkovat zkušenost, která jim pomůže změnit např. nežádoucí chování a zároveň by skupina měla být zdrojem podpory pro bezproblémové „fungování“ mimo její rámec. Setkání mají strukturovaný program. 
 
Nabídka skupinky platí pouze pro klienty SVP a její kapacita je aktuálně omezená na 8-9 dětí. Skupinová setkání vedou pracovníci ambulance. 

 

V průběhu školního roku se konají dva "turnusy", každý v rámci jednoho pololetí a tvoří ho zpravidla 10 setkání. Jdnotlivá setkání jsou tématická a v průběhu celého programu se budeme věnovat rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností, budeme se učit rozpoznávat hranice svoje i ostatních, jak být dobrou součástí kolektivu, jak sdílet svoje pocity a myšlenky, jak umět dodržovat pravidla, spolupracovat a další. Budeme společně diskutovat, hrát hry, předvádět situace, malovat, tancovat, cvičit a relaxovat. V rámci programu proběhnou i dvě skupinové schůzky s rodiči.