AMBULANCE

Spolupráce s ambulantním oddělením probíhá formou schůzek, na které zpravidla děti a rodiče docházejí v předem stanovených termínech. Do ambulance se rodiče objednávají přes sociální pracovnici, která s klienty domluví konkrétní termín.  Ambulantní schůzky jsou zároveň vstupní podmínkou k dalším službám střediska.

K zahájení spolupráce není potřeba žádné speciální doporučení. Rodiče se mohou objednat z vlastní iniciativy, nebo na doporučení  školy, lékaře, psychiatra apod....

Na základě individuálních potřeb jednotlivých klientů se domlouvá nejvhodnější forma spolupráce, cíle i metody jejich dosažení. Ambulantní pracovníci mohou svým klientům nabídnout:

  • výchovné (rodinné) poradenství
  • individuální a rodinné konzultace
  • psychologické vyšetření a diagnostiku
  • kazuistické a metodické konzultace

V ambulnaci rovněž spolupracujeme se zapojenými subjekty, jako jsou například školy, OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí na magistrátu měst), lékaři, jiná poradenská zařízení, atd..... V omezené míře se věnujeme i práci s třídními kolektivy.

V rámci ambulantních služeb nabízíme také jednorázové poradenství v případě akutní krize. Některý z  pracovníků je k dispozici vždy v úterý dopoledne. Na schůzku je třeba se domluvit předem se sociální pracovnicí na tel. 739 401 363.

V ambulanci se vám bude věnovat tým odborných pracovníků:

  • Mgr. Denisa Hatáková – psycholog  – vedoucí ambulance
  • Mgr. Dita Netrestová – etoped
  • Mgr. Tereza Pevná – etoped

 

Významným faktorem jakékoliv spolupráce se střediskem je dobrovolnost. Naše zařízení spolupráci nabízí, ale nevymáhá. Ochota zapojit se do společné práce a podílet se na ní je ale klíčová k úspěšnému zvládnutí vašich obtíží. 

Ambulantní schůzku je potřeba si domluvit u sociální pracovnice na čísle:                   739 401 363