Co je to internátní dobrovolný pobyt?

Dvouměsíční pobyt v SVP slouží k tomu, aby děti za pomoci výchovných pracovníků střediska (speciální pedagogové, psychologové, učitelé, vychovatelé) dokázaly překonat svoje problémy a mohly se vrátit zpět domů a do školy. Byli bychom rádi, kdyby naši klienti pobyt vnímali jako příležitost a pomoc. Jeho cílem není trestat. Děti se během pobytu učí takovým dovednostem, které jim po návratu umožní jindy problémové situace zvládat. Po dobu dvou měsíců u nás děti chodí do školy, tráví odpoledne volnočasovými a terapeutickými aktivitami, přespávají. Tento společný čas se snažíme v maximální míře využít k tomu, abychom jak dětem, tak  jejich rodinám, ale i učitelům, pomohli k lepšímu společnému soužití. 

Jak se na pobyt dostat?

Každému dobrovolnému pobytu předchází ambulantní spolupráce, během které ambulantní pracovník spolu s rodičem zváží vhodnost nominovat dítě do dobrovolného pobytu. Děje se tak v případech, kdy například pomoc rodině vyžaduje intenzivnější  práci, kdy  je vhodné dítě vyjmout z negativního vlivu prostředí, kdy je zapotřebí nácvik sociálních dovedností apod... Kapacita střediska je 12 (až 14) dětí ve dvou výchovných skupinách. Pořadí dětí nastupujících na pobyt a složení skupin určují pobytoví pracovníci.

K čemu je to dobré?

Náš kontakt s dítětem je během pobytu velmi intenzivní a máme tak možnost být mu nablízku při zvládání a překonávání obtížných situací. Zároveň je to příležitost poskytovat v případě potřeby okamžitou zpětnou vazbu na nežádoucí projevy v jeho chování. Nástupem na pobyt se dočasně přeruší nevhodné vazby (parta, apod.), případně je dítě mimo nefunkční prostředí, což může v důsledku znamenat snížení napětí a uvolnění energie k zaměření se na zvládání nových dovedností. Naší snahou je, aby se dítě mohlo zažít jako úspěšné a mohlo pocítit svoji hodnotu. Při absolvování pobytu mu ukazujeme, že „to jde i jinak“ a tato zkušenost tak představuje nový „zdroj“ pro budoucnost.

Kdo se bude mému dítěti věnovat?

 • Mgr. Monika Konštacká - vedoucí SVP / etoped
 • Aneta Jindrová, DiS - sociální pracovnice
 • Mgr. Petra Jendeková - psycholožka
 • PhDr. Jitka Nováková - psycholožka
 • Bc. Hana Stěhulová - vychovatelka
 • Bc. Anna Prostředníková - vychovatelka
 • Mgr. Zuzana Tobyšková - vychovatelka
 • Roman Komínek - vychovatel
 • Mgr. Jaroslav Suchý - vychovatel
 • Jana Ellingerová - noční vychovatelka
 • Marcela Grossmanová - noční vychovatelka
 • Mgr. Pavel Čutka - učitel
 • Mgr. Alena Macková - učitelka
 • Mgr. Martin Grossman - učitel

 

 

Kolik to stojí?

Odborné služby střediska jsou zdarma. Během pobytu se hradí pouze stravné a minimální ubytovací poplatek. V ceně je pět jídel denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře).      

 • 6 – 10 let      2640,- Kč / měsíc 
 • 11 – 15 let    2940,- Kč / měsíc 
 • nad 15 let     3660,- Kč / měsíc