Internátní služba je od 27. 2. 2023 mimo provoz z důvodu rekonstrukce.

Co je to internátní program ("pobyt")?

Dvouměsíční pobyt v SVP slouží k tomu, aby děti za pomoci výchovných pracovníků střediska (speciální pedagogové, psychologové, učitelé, vychovatelé) dokázaly překonat svoje problémy a mohly se vrátit zpět domů a do školy. Byli bychom rádi, kdyby naši klienti pobyt vnímali jako příležitost a pomoc. Jeho cílem není trestat. Děti se během pobytu učí takovým dovednostem, které by jim po návratu měli umožnit jindy problémové situace zvládat. Po dobu dvou měsíců u nás děti chodí do školy, tráví odpoledne volnočasovými a terapeutickými aktivitami, přespávají. Tento společný čas se snažíme v maximální míře využít k tomu, abychom jak dětem, tak  jejich rodinám, ale i učitelům, pomohli k lepšímu společnému soužití. 

Jak se na pobyt dostat?

Každému dobrovolnému pobytu předchází ambulantní spolupráce, během které ambulantní pracovník spolu s rodičem zváží vhodnost nominovat dítě do dobrovolného pobytu. Děje se tak v případech, kdy například pomoc rodině vyžaduje intenzivnější  práci, kdy  je vhodné dítě vyjmout z negativního vlivu prostředí, kdy je zapotřebí nácvik sociálních dovedností apod... Kapacita střediska je 12 (v případě realizace celodenní péče až 16) dětí ve dvou výchovných skupinách. Pořadí dětí nastupujících na pobyt a složení skupin určují pobytoví pracovníci.

K čemu je to dobré?

Náš kontakt s dítětem je během pobytu velmi intenzivní a máme tak možnost být mu nablízku při zvládání a překonávání obtížných situací. Zároveň je to příležitost poskytovat v případě potřeby okamžitou zpětnou vazbu na nežádoucí projevy v jeho chování. Nástupem na pobyt se dočasně přeruší nevhodné vazby (parta, apod.), případně je dítě mimo nefunkční prostředí, což může v důsledku znamenat snížení napětí a uvolnění energie k zaměření se na zvládání nových dovedností. Naší snahou je, aby se dítě mohlo zažít jako úspěšné a mohlo pocítit svoji hodnotu. Při absolvování pobytu mu ukazujeme, že „to jde i jinak“ a tato zkušenost tak představuje nový „zdroj“ pro budoucnost.

Kdo se bude mému dítěti věnovat?

 • Mgr. Monika Konštacká - etoped - vedoucí SVP
 • Mgr. Petra Jendeková - psycholog
 • Bc. Hana Stěhulová - vychovatelka
 • Bc. Anna Prostředníková - vychovatelka
 • Mgr. Zuzana Tobyšková - vychovatelka
 • Mgr. Jaroslav Suchý - vychovatel
 • Bc. Leoš Heger - vychovatel
 • Jana Ellingerová - noční vychovatelka
 • Marcela Grossmanová - noční vychovatelka
 • Peter Drozda - noční vychovatel
 • Mgr. Pavel Čutka - učitel
 • Mgr. Alena Macková - učitelka
 • Mgr. Martin Grossman - učitel

 

 

Kolik to stojí?

Odborné služby střediska jsou zdarma. Během pobytu se hradí pouze stravné a minimální ubytovací poplatek. V ceně je pět jídel denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře).      

 • 6 – 10 let      2640,- Kč / měsíc 
 • 11 – 15 let    2940,- Kč / měsíc 
 • nad 15 let     3660,- Kč / měsíc