DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu závažné epidemiologické situace je provoz ambulance SVP Návrat od 1. 3. 2021 dočasně omezen. Kontakt s klienty nyní probíhá pouze distanční formou (telefon, online, email). Stávající klienty žádáme, aby v případě potřeby kontaktovali svého ambulantního pracovníka telefonicky ve všední dny od 7:30 do 16:00. Objednávání nových klientů je v současné době také omezeno.

Kontakty na jednotlivé ambulantní pracovíky:

Mgr. Denisa Hatáková - 778 542 624

Mgr. Věra Zítková - 778 542 623

Mgr. Tereza Pevná - 778 530 217

Internátní služby SVP Návrat fungují, a to včetně osobních konzultací před nástupem dětí. Průběžné konzultace probíhají telefonicky. Návštěvy dětí rodinami jsou omezeny - setkání je nahrazeno online formou.

Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče NÁVRAT Hradec Králové.

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení, poskytující poradenské, terapeutické a diagnostické služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 25 let), jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům.  Pomáháme při řešení výchovných a vztahových problémů. Našim klientům nabízíme spolupráci založenou na důvěře, snahu pomoci a bezpečný prostor pro řešení jejich obtíží.

Služby střediska jsou zdarma (vyjma plateb za stravování a ubytování v případě internátní nebo celodenní péče).

Významnými partnery při řešení výchovných problémů dětí a mladých lidí jsou pro nás také školy a jejich pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí a další státní i nestátní instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží.

Objednání je možné u sociální pracovnice v době 6:30 - 15:00 na tel. čísle:

                                                        739 401 363

 

Říčařova 277
503 01, Hradec Králové

Naše zařízení nemá bezbariérový vstup.

Zabýváme se problémy v těchto oblastech:

        škola                                                                                                  

 • školní neúspěšnost
 • negativní  vztah ke škole a školní práci
 • záškoláctví
 • nerespektování učitelů
 • ADHD
 • neplnění školních povinností

         rodina     

 • vztahové problémy v rámci rodiny
 • výkyvy nálad, podrážděnost, časté smutky
 • nerespektování rodičů
 • lhaní
 • toulání a útěky z domova
 • konflikty se sourozenci
 • krádeže

        vrstevníci

 • problémy s navazováním vrstevnických vztahů
 • konflikty s vrstevníky
 • nevhodné trávení volného času
 • problémová parta
 • experimentování s návykovými látkami