LETNÍ PROVOZ AMBULANCE

V letních měsících budou pracovníci ambulance na pracovišti k dispozici dle rozpisu uvedeného níže. Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny v sekci "Kontakt".

1.7. - 2.7.: Mgr. Hatáková, Mgr. Pevná

5.7. - 9.7.: Mgr. Pevná, Mgr. Horálková

12.7. - 16.7.: Mgr. Pevná, Mgr. Horálková (od 15.7.)

19.7. -  23.7.: Mgr. Pevná, Mgr. Horálková

26.7. - 30.7.: Mgr. Jendeková, Mgr. Hatáková (od 28.7.)

2.8. - 6.8.: Mgr. Hatáková

9.8. - 13.8.: Mgr. Hatáková

16.8. - 20.8.: PhDr. Nováková

23.8. - 27.8.: Mgr. Hatáková, Mgr. Pevná, Mgr. Horálková, Mgr. Jendeková, PhDr. Nováková

30.8. - 31.8.: Mgr. Hatáková, Mgr. Pevná, Mgr. Horálková, Mgr. Jendeková, PhDr. Nováková

Žádáme klienty, aby z důvodu přetrvávající epidemie onemocnění Covid-19 nevstupovali do prostor SVP v případě respiračního onemocnění či zvýšené teploty. Do budovy je možné vstupovat pouze s ochranou dýchacích cest.

Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče NÁVRAT Hradec Králové.

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení, poskytující poradenské, terapeutické a diagnostické služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 25 let), jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům.  Pomáháme při řešení výchovných a vztahových problémů. Našim klientům nabízíme spolupráci založenou na důvěře, snahu pomoci a bezpečný prostor pro řešení jejich obtíží.

Služby střediska jsou zdarma (vyjma plateb za stravování a ubytování v případě internátní nebo celodenní péče).

Významnými partnery při řešení výchovných problémů dětí a mladých lidí jsou pro nás také školy a jejich pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí a další státní i nestátní instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží.

Objednání je možné u sociální pracovnice v době 6:30 - 15:00 na tel. čísle:

                                                        739 401 363

 

Říčařova 277
503 01, Hradec Králové

Naše zařízení nemá bezbariérový vstup.

Zabýváme se problémy v těchto oblastech:

        škola                                                                                                  

 • školní neúspěšnost
 • negativní  vztah ke škole a školní práci
 • záškoláctví
 • nerespektování učitelů
 • ADHD
 • neplnění školních povinností

         rodina     

 • vztahové problémy v rámci rodiny
 • výkyvy nálad, podrážděnost, časté smutky
 • nerespektování rodičů
 • lhaní
 • toulání a útěky z domova
 • konflikty se sourozenci
 • krádeže

        vrstevníci

 • problémy s navazováním vrstevnických vztahů
 • konflikty s vrstevníky
 • nevhodné trávení volného času
 • problémová parta
 • experimentování s návykovými látkami