POZOR!

V DŮSLEDKU PROBÍHAJÍCÍ EPIDEMIE A S OHLEDEM NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ STANOVENÁ VLÁDOU A MŠMT, JE DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENA ČINNOST POBYTOVÉHO ODDĚLENÍ

OD 11.5. BUDE MOŽNÉ SE OBJEDNÁVAT NA OSOBNÍ AMBULANTNÍ KONZULTACE - SETKÁNÍ BUDOU PROBÍHAT ZA ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK V OMEZENÉM REŽIMU

PRACOVNÍCI BUDOU K DISPOZICI NÁSLEDUJÍCÍ DNY V ČASECH 7:00 - 15:30

 

             Po - Út     Mgr. Martin Kašlík                       778 530 217                          

             St - Čt      Mgr. Denisa Smetanová             778 542 624

                   Pá      Mgr. Věra Zítková                       778 542 623

                              

 

PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY VÁM ZODPOVÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE NA TEL. ČÍSLE: 739 401 363

 

 

Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče NÁVRAT Hradec Králové.

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení, poskytující poradenské, terapeutické a diagnostické služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 25 let), jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům.  Pomáháme při řešení výchovných a vztahových problémů. Našim klientům nabízíme spolupráci založenou na důvěře, snahu pomoci a bezpečný prostor pro řešení jejich obtíží.

Služby střediska jsou zdarma (vyjma plateb za stravování a ubytování v případě internátní nebo celodenní péče).

Významnými partnery při řešení výchovných problémů dětí a mladých lidí jsou pro nás také školy a jejich pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí a další státní i nestátní instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží.

objednání u sociální pracovnice:

739 401 363

Říčařova 277
503 01, Hradec Králové 3

Naše zařízení nemá bezbariérový vstup.

Zabýváme se problémy v těchto oblastech:

        škola                                                                                                  

 • školní neúspěšnost
 • negativní  vztah ke škole a školní práci
 • záškoláctví
 • nerespektování učitelů
 • ADHD
 • neplnění školních povinností

         rodina     

 • vztahové problémy v rámci rodiny
 • výkyvy nálad, podrážděnost, časté smutky
 • nerespektování rodičů
 • lhaní
 • toulání a útěky z domova
 • konflikty se sourozenci
 • krádeže

        vrstevníci

 • problémy s navazováním vrstevnických vztahů
 • konflikty s vrstevníky
 • nevhodné trávení volného času
 • problémová parta
 • experimentování s návykovými látkami