Aktuální informace o provozu školského zařízení

 1. Budova Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče HK, Říčařova 277/10 , Hradec
 2. Králové 503 01, je v havarijním stavu a v současné době probíhá příprava na rozsáhlou stavební
 3. rekonstrukci, jejíž realizace je plánovaná v termínu od března 2023 do srpna 2024.
 4. Provoz budovy v Říčařově ulici je aktuálně omezen, kdy do zahájení stavebních prací, je zde v dočasné
 5. činnosti pouze pracoviště Střediska výchovné péče HK, umístěné ve stavebně zachovalé části budovy a
 6. od září 2022 je provoz Dětského diagnostického ústavu výrazně redukován a přenesen na odloučené
 7. pracoviště DDÚ Brandlova 112/27, Slezské Předměstí, Hradec Králové 500 03, s kapacitou 10 lůžek.
 8. Vedení organizace intenzivně jedná o schválení vytypovaných náhradních prostor, které by umožnily
 9. kompenzovat deficit lůžek a odborných činností, vyplývající ze stavební rekonstrukce a dočasného
 10. přerušení provozu hlavní budovy DDÚ a SVP HK.
 11. Jakákoliv případná změna ve smyslu rozšíření omezené stávající kapacity a služeb školského zařízení,
 12. bude bezodkladně oznámena spolupracujícím subjektům a uvedena na webových stránkách organizInternátní provozVÁNOCE

LETNÍ PROVOZ 2024

V období letních prázdnin od 1.7. do 31.8. je přerušen provoz denního stacionáře. Do ambulance je možné se objednat v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 na telefonním čísle 739 401 363.

Tým SVP Návrat přeje krásné prázdniny!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Internátní služba je od 27. 2. 2023 mimo provoz z důvodu rekonstrukce.

Ambulance je od 1. 3. 2023 na nové adrese Nerudova 104/63, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové.

SVP Návrat nabízí nově denní stacionář pro žáky základních škol. Informace o provozu stacionáře naleznete zde: Leták stacionář.pdf (563161)

 

Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče NÁVRAT Hradec Králové.

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení, poskytující poradenské, terapeutické a diagnostické služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 26 let), jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům.  Pomáháme při řešení výchovných a vztahových problémů. Našim klientům nabízíme spolupráci založenou na důvěře, snahu pomoci a bezpečný prostor pro řešení jejich obtíží.

Služby střediska jsou zdarma (vyjma plateb za stravování a ubytování v případě internátní péče).

Významnými partnery při řešení výchovných problémů dětí a mladých lidí jsou pro nás také školy a jejich pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí a další státní i nestátní instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží.

Objednání je možné u sociální pracovnice v době 6:30 - 15:00 na tel. čísle:

                                                        739 401 363

 

Nerudova 104/63
500 02, Hradec Králové

Zabýváme se problémy v těchto oblastech:

        škola                                                                                                  

 • školní neúspěšnost
 • negativní  vztah ke škole a školní práci
 • záškoláctví
 • nerespektování učitelů
 • ADHD
 • neplnění školních povinností

         rodina     

 • vztahové problémy v rámci rodiny
 • výkyvy nálad, podrážděnost, časté smutky
 • nerespektování rodičů
 • lhaní
 • toulání a útěky z domova
 • konflikty se sourozenci
 • krádeže

        vrstevníci

 • problémy s navazováním vrstevnických vztahů
 • konflikty s vrstevníky
 • nevhodné trávení volného času
 • problémová parta
 • experimentování s návykovými látkami