PROVOZ AMBULANCE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN: 7:00 - 15:00

objednávat se je možné na tel.: 739 401 363

Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče NÁVRAT Hradec Králové.

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení, poskytující poradenské, terapeutické a diagnostické služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 25 let), jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům.  Pomáháme při řešení výchovných a vztahových problémů. Našim klientům nabízíme spolupráci založenou na důvěře, snahu pomoci a bezpečný prostor pro řešení jejich obtíží.

Služby střediska jsou zdarma (vyjma plateb za stravování v případě absolvování dobrovolného pobytu).

Významnými partnery při řešení výchovných problémů dětí a mladých lidí jsou pro nás také školy a jejich pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí a další státní i nestátní instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží.

objednání u sociální pracovnice:

739 401 363

Říčařova 277
503 01, Hradec Králové 3

Jakými problémy se např. zabýváme:

 • vztahové problémy v rámci rodiny
 • školní neúspěšnost
 • záškoláctví
 • nerespektování rodičů nebo učitelů
 • toulání a útěky z domova
 • konflikty s vrstevníky
 • nevhodné trávení volného času
 • ADHD
 • problémy s navazováním vrstevnických vztahů
 • lhaní
 • výkyvy nálad, podrážděnost, časté smutky
 • neplnění školních povinností