Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče NÁVRAT Hradec Králové.

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení pro výkon preventivně výchovné péče.

Spolupracujeme s dětmi a jejich rodinami při řešení výchovných problémů s cílem navrátit se
k přijatelným způsobům chování a jednání, vzájemnému respektu a otevřené komunikaci a tím i
ke spokojenému soužití.

V rámci komplexní odborné péče poskytujeme ambulantní  pedagogicko-psychologické služby pro děti, jejich rodiče, zákonné zástupce či jiné osoby odpovědné za výchovu a pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (AMBULANCE). Rodičům a dětem s jejichž projevy nežádoucího chování nebo problémy ve vztazích nepomohla ambulantní péče a zároveň není povaha problému prozatím důvodem k návrhu na ústavní výchovu (soudnímu odejmutí z rodiny) nabízíme dobrovolný internátní pobyt (DOBROVOLNÝ POBYT SVP).

 

Významnými partnery při řešení výchovných problémů dětí a mladých lidí jsou pro nás také školy a jejich pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí a další státní i nestátní instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží.


Středisko výchovné péče Návrat v Říčařově ulici


ZMĚNA EMAILOVÉ ADRESY:

svpnavrat@gmail.com 

 


ZMĚNA ADRESY AMBULANCE:

 

Říčařova 277, Hradec Králové

objednání na tel.: 

739 401 363


"Nemůžeš překonat nic, co nejprve nepřijmeš za vlastní"


Kontakt

Středisko výchovné péče Návrat

Říčařova 277
503 01, Hradec Králové
tel.: 739 401 363
495 221 590
(sociální pracovnice)

mail:
svpnavrat@gmail.com

provozní doba:
Po - Pá: 7.30 - 16.00

Logo

/album/logo/nove-logo-svp-jpg/

——————————